Boeren-Leidse met Sleutels

Historie

Boeren-Leidsekaas met reliefindrukmerk. Boeren-Leidsekaas met reliefindrukmerk. Boeren Leidse kaas is oorspronkelijk een bijproduct van de boterbereiding.
In het verleden was melkvet een belangrijk en kostbaar voedingsmiddel. Dit voedingsmiddel werd op de markt gebracht als boter.
De productie van boter vond plaats in de nabijheid van de woonplaatsen van de consumenten.
Dit verklaart waarom boterproductie merendeels op boerderijen in het westen van het land plaatsvond.

Na het onttrekken van de room aan de melk ten behoeve van de boterproductie resteerde magere melk, de zogenoemde ondermelk.
Deze melk werd wel aan jonge dieren (kalveren) gevoerd. Het meest kostbare deel van de melk werd immers via de boter tot waarde gebracht.
De ondermelk werd echter ook wel aangewend voor de productie van magere kaas, een product dat zich in een groeiende belangstelling mocht verheugen.

Algemeen wordt aangenomen dat deze magere kaas onder andere gebruikt werd als proviandering voor de scheepvaart (VOC), zoals naar de oost en vele andere streken.
De kaas liet zich door het lagere melkvetgehalte beter bewaren dan volvette kaas, vooral bij hoge temperaturen (de tropen).
De kaas uit de omgeving van Leiden werd bij uitstek bekend om zijn verfijnde smaak. Aan deze kaas werd komijnzaad toegevoegd en zo sprak men van Leidsche Kaas.

De tijd dat Boeren-Leidsekaas werd beschouwd als een bijproduct ligt reeds ver achter ons.
Inmiddels is de boter een bijproduct geworden van de Boeren-Leidse kaasbereiding.

Kenmerken

Kaasboer3 gifje De kenmerken van de Boeren-Leidse met Sleutels zijn o.a.:
-Gemaakt van magere zuivel (30 tot 40% vetgehalte in droge stof)
-Komijnzaad toegevoegd
-Hoekige zijkanten
-Rood-bruine coating
-Reliëf-indrukmerk met de gekruiste sleutels


Note: Alleen de leden van de "Vereniging van Boeren-Leidse Kaasmakers" brengen het reliëf-indrukmerk met de gekruiste sleutels aan op hun kaas.
Aan de hand van o.a. dit indrukmerk is dus de enige echte Boeren-Leidse te herkennen.

Beschermde Oorsprong Benaming (B.O.B.)

B.O.B. logo EU In 1997 heeft de " Boeren-Leidse met sleutels " de Beschermde Oorsprongsbenaming verkregen.
De Beschermde Oorsprongsbenaming wordt verleend aan producten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze.

In 1992 heeft de Europese Gemeenschap waarderings- en beschermings- systemen in het leven geroepen voor geografische benamingen.
De logo's hierbij zijn bedoeld om de herkenbaarheid van de producten bij de Europese consument te vergroten en de echtheid te garanderen.

De term BOB is van toepassing voor bepaalde catagorieen levensmiddelen en landbouwproducten zoals b.v. vlees, zuivelproducten, honing, olijfolie etc.
Dit betekent dat de productie en herkomst wordt gecontroleerd, zodat de concument weet wat hij of zij koopt en waar het vandaan komt.
De Europese Unie wil de concument garanties bieden door het vastleggen van een beschrijving van de te gebruiken grondstoffen en de wijze van bereiding.

De Beschermde Oorsprongsbenaming wordt in het algemeen toegekend aan exclusieve producten van hoge kwaliteit.


o.a. De volgende producten in Nederland dragen de Beschermde Oorsprongsbenaming...
- Opperdoezer Ronde,
- Noord-Hollandse Edammer,
- Noord-Hollands Gouda,
- Boeren-Leidse met sleutels.

Nadere informatie kunt u ook vinden op de site van de Europese Gemeenschap.